Жоспарлау

Тендерлік құжаттарды дайындау

Оның ішіне сатып алудың мақсаты мен қажеттіліктері, тауар / жұмыс / қызметтің тізбесі және олардың көлемі, нарықты талдау, шекті бағаны негіздеу және жеткізушіні анықтау әдісі кіреді. Сондай-ақ сатып алу кестелері бойынша жылдық сатып алу жоспарларын жасау, келісу, жариялау және түзету процесін қамтиды.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың бекітілген немесе нақтыланған жылдық жоспарының негізінде қабылдайды.

Ықтимал тәуекелдер

Келесі тармақтарда анықталған кез келген күдікті фактілер әрқашан заңды тікелей бұзу болып табылмайтынын, бірақ сыбайлас жемқорлықтың немесе басқа да құқық бұзушылықтардың белгісі болуы мүмкін екенін атап өткен жөн.

Мысалдар:

Мүмкін бұзушылықтар

Келесі тармақтарда анықталған фактілер заңнаманың бұзылған нормаларына жатады және белгілі бір дәлелдемелік базаға ие болуға тиіс.

Мысалдар:

Тәуекелдерді анықтау нәтижелері бойынша деректермен толықтыруды талап ететін жалпы шағым үлгісі дайындалды.

Нормативтік құқықтық актілер

Мемлекеттiк сатып алу туралы

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы

Сараптама комиссиясын не сарапшыны тарту қажет болатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін айқындау туралы

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ұлттық режимнен алып тастауды белгілеу қағидаларын бекіту туралы

Мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерді қалыптастырудың және жүргізудің қағидаларын бекіту туралы

Ақпараттандыру саласындағы тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға арналған шығыстардың есеп-қисабын жасау, ұсыну және қарау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде елішілік құндылықты есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы

Тақырыпқа қатысты ресурстар

Білім базасы

Адвокация приоритеттері

Бұзушылықтардың түрлері