Әдеп кодексі

Қауымдастықтың Әдеп кодексі – бұл оның мүшелерінің мінез-құлқын, тәртібін реттейтін ережелер, нормалар мен құндылықтар жиынтығы. Ол қауымдастық мүшелерінің бір-бірімен қалай әрекет ету керектігін, қандай әрекеттерді жасауға болатынын және нені қабылдамайтынын, қайшылықтар мен дауларды шешу жолдарын анықтайды. Әркім өзінен не күтілетінін және не тыйым салынғанын білуі үшін Кодекс барлық мүшелерге түсінікті және нақты болуы маңызды.

Кодекс барлық мүшелер үшін салауатты және қауіпсіз ортаны сақтаудың маңызды құралы. Егер оны барлық қатысушылар қадағаласа, бұл олардың арасында сенім мен сыйластықты қалыптастыруға, қауымдастықтың жағымды имиджін бекітуге және жаңа мүшелерді тартуға көмектеседі.

Кодекстің тиімділігі оның тұрақты өзектілігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін тұрақты түрде бағаланып отырады және қажет болған жағдайда жаңартылатын болады.

Кодекс Коалиция мүшелеріне нұсқаулық болып табылады және мемлекеттік сатып алуларды мониторингілеу, талдау, зерттеу және адвокациялау процесінде әдепті мінез-құлықты сақтауға, сыбайлас жемқорлық пен басқа да құқық бұзушылықтардың алдын алуға арналған.

Біздің мінез-құлық қағидаларымыз

Құрмет: Коалициядағы бірлікті нығайтуға үшін барлық мүшелер өздерінің шыққан тегі мен көзқарасына қарамастан бір-біріне құрметпен қарауы керек. Қудалауға, кемсітуге, жала жабуға немесе қорлайтын сөздерге, іс-әркекеттерге жол берілмейді.

Құпиялылық: Мемлекеттік сатып алуды мониторингілеу, талдау, зерттеу, адвокациялау барысында заңды түрде алынған және растайтын құжаттары бар, сондай-ақ қызметтік, коммерциялық құпияға жататын кез келген құпия ақпаратқа (мәліметке) сәйкесінше және барынша сақтықпен қарау керек. Қатысушылар кез келген тұлғаға немесе заңды тұлғаға зиян келтіруі мүмкін мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуі (ашпауы) керек. Мұндай мәліметтерді Коалиция мүшелері бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде жариялаған жағдайларды қоспағанда.

Кәсібилік: Қатысушылар адалдық, әдеп және ашықтық стандарттарын сақтай отырып, өзін кәсіби түрде ұстау керек.

Транспаренттілік: Құпиялылық талап етілетін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алу қызметін мониторингілеуге, талдауға, зерттеуге, адвокациялауға қатысты барлық ақпарат жұртшылық және БАҚ үшін қолжетімді болуы керек.

Мүдделер қақтығысы: Қатысушылар мүдделер қақтығысынан, олардың жеке мүдделері мемлекеттік сатып алу тараптарының (тапсырыс беруші, қатысушы, мердігер, өнім беруші, мемлекеттік аудит), уәкілетті, құқық қорғау органдарының шешім қабылдау процесіне әсер етуі мүмкін және мемлекетке, тұлғаларға, компанияларға, Коалицияға залал келтіруі мүмкін жағдайлардан аулақ болуы керек. Мүдделер қақтығысы мемлекеттік сатып алуды бақылауға, талдауға, зерттеуге, адвокациялауға кедергі болмауы тиіс. Қатысушылар қолданыстағы заңнаманы сақтау үшін олардың алдын алу үшін кез келген ықтимал немесе нақты мүдделер қақтығысы туралы хабарлауға міндетті.

Заңдарды сақтау: Қатысушылар заңды сақтауы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының шеңберінде әрекет етуі керек.

Ынтымақтастық: Қоғамдастық мүшелері Коалицияның мақсаттары мен міндеттеріне жету үшін басқалармен бірлесіп жұмыс істеуге дайын болуы керек.

Үздіксіз даму: Қатысушылар мемлекеттік сатып алулардағы ашықтықты ілгерілетудегі тиімділігін арттыру үшін өздерінің дағдылары мен білімдерін жетілдіруге, оқу және біліктілікті арттыру іс-шараларына қатысуға ұмтылады, кемшіліктерді түзету және жұмысты дамыту, жақсарту үшін сындарлы сынды қабылдайды және пайдаланады.

Тәуелсіздік: Қатысушылар келесі тараптардан тәуелсіздігін сақтайды: тапсырыс беруші, әлеуетті өнім беруші, мердігер, мемлекеттік бақылаушы орган.

Есеп беру: Қатысушылар сыбайлас жемқорлыққа, әдепсіз мінез-құлыққа немесе мемлекеттік сатып алу процесіндегі бұзушылықтарға қатысты кез келген алаңдаушылық немесе күдік туралы тиісті органдарға хабарлауы керек.

Адалдық: Қоғамдастық мүшелері мүдделі тараптармен қарым-қатынаста адалдық пен сеніммен әрекет етуі жөн.

Объективтілік: Коалиция мүшелері өздерінің мониторингтік қызметінде адалдық, әділдік пен объективтілікті сақтауға және өз қорытындыларында (талдау нәтижелері) нақты және тексерілген деректерді хабарлауы тиіс.

Бейтараптық: Мемлекеттік сатып алуды бақылау, талдау, зерттеу, адвокациялау кезінде қатысушылар объективті ұстанымын сақтауға және қандай да бір нақты саяси партияның, ұйымның немесе жеке тұлғаның мүдделерін қорғамауы керек.