Келісім-шартты орындау

Шартты әкімшілендіру кезеңі міндеттемелерді орындауды және тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді қабылдауды қамтиды. Ол сондай-ақ орындалған жұмыстар мен қызметтер үшін тауарларды/актілерді қабылдау-тапсыру актілеріне қол қойғаннан кейін жеткізушінің есеп айырысу шотына ақшалай қаражатты аударуды қамтиды.

Ықтимал тәуекелдер

Келесі тармақтарда анықталған кез келген күдікті фактілер әрқашан заңды тікелей бұзу болып табылмайтынын, бірақ сыбайлас жемқорлықтың немесе басқа да құқық бұзушылықтардың белгісі болуы мүмкін екенін атап өткен жөн.

Мысалдар:

Ықтимал бұзушылықтар

Мысалдар:

Тәуекелдерді сәйкестендіру нәтижелері бойынша деректермен толықтыруды талап ететін жалпы шағым үлгісі дайындалды

Тақырыпқа қатысты ресурстар

Білім базасы

Адвокация приоритеттері

Бұзушылықтардың түрлері