Шағымдарды қарайтын органдар

Апелляциялық органдар мемлекеттік сатып алуға қатысушылардың құқықтарын қорғау қызметін атқарады. Сатып алу процесі екі тараптың (тапсырыс беруші мен жеткізуші) мүдделерін қозғайтынын ескере отырып, нәтижелермен келіспеген жағдайда әр тараптың өз мүдделерін қорғау рәсімдері бар.

Жеткізушінің тапсырыс берушінің шешімдеріне шағымдануы

Жеткізуші өзінің құқықтары бұзылды деп есептесе, тұтынушылардың әрекеттеріне/әрекетсіздігіне/заңсыз шешімдеріне шағымдана алады. Бұл жағдайда тапсырыс берушінің заңсыз әрекеттеріне/әрекетсіздігіне/заңсыз шешімдеріне қажетті дәлелдемелік база қоса берілген шағым жасалады. Шағымдарды келесідей ұйымдар қарастыра алады:

  1. ІМАК, егер шағым өнім берушінің құқықтарына нұқсан келтіретін мемлекеттік сатып алумен байланысты рәсімдердің бұзылуына қатысты болса;
  2. Антикор, егер шағым мемлекеттік сатып алумен байланысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы күдікке қатысты болса;
  3. Бәсекелестікті қорғау агенттігі, егер күдік өнім берушінің сатып алуға қатысу құқықтарын негізсіз шектеуге қатысты болса;
  4. Мемлекеттік органдар қызметінің заңдылығына жоғары қадағалауды жүзеге асыратын прокуратураның аумақтық органдары.

Жоғарыда аталған ұйымдардың әрқайсысы апелляциялық органның бейiнiне қатысты шағымдар мен өтiнiштер бойынша жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер жүргiзуге құқылы.

Бұзушылықтардың түрлері мен шақыру үлгілері порталда бұзушылықтар тізімдерінде көрсетілген.

Тексеру нәтижелері бойынша ұйымдар, соған қарамастан сатып алуға қатысушылар мен тапсырыс берушілер шағымдана алатын шешімдер қабылдайды.

Тапсырыс берушінің немесе жеткізушінің уәкілетті органдардың шешімдеріне шағымдануы

Тапсырыс беруші немесе өнім беруші камералдық аудиттің қорытындыларымен немесе оның қызметкерлерінің әрекетімен келіспеген жағдайда, оның ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган жанындағы апелляциялық комиссияға қарсылық немесе шағым беру мүмкіндігі бар.

  • Қарсылық – аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепке, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық аудиті нәтижесінде анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылық білдіру;
  • Шағым – ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау.

Ережелер

Соттардың мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қолдануы бойынша

 

Жауапты органдар / НҚА

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты

Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және оның мақсаты азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, Конституцияның, заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

sud.gov.kz/kaz

Құқықтық және заңнамалық негіздеме

Талаптар мен басқа да шағымдардың үлгілері

Сот кабинеті Қазақстан Республикасы сот органдарының электрондық сервистеріне қол жеткізуге арналған бірыңғай терезе болып табылады.

Соттардың мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қолдануы туралы

Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі апелляциялық департаменті

Қазақстан Республикасы 010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы 8, «Министрліктер үйі», 4 кіреберіс

gov.kz/memleket/entities/minfin/about/structure/departments/leadership/4304/1?lang=kk

Функциялар мен міндеттер

Ішкі мемлекеттік аудит және камералық бақылау нәтижелері бойынша қабылданған құжаттарға (шешімдерге), сондай-ақ ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану кезінде туындайтын дауларды апелляциялық тәртіппен реттеу.

Құқықтық және заңнамалық негіздеме

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі апелляция департаменті туралы ереже

Тексеру есебіне қарсылықтарды қарау жөніндегі апелляциялық комиссия

Функциялар мен міндеттер

Дауларды апелляциялық реттеу, шағымдар мен қарсылықтарды қарау, қарау нәтижелері бойынша шешім қабылдау.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы No 598 бұйрығына 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша апелляциялық комиссияға наразылық реттелетін мерзімде (күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде) берілуі мүмкін.

Қаржы министрлігінің жанындағы Апелляциялық комиссия қарсылықты толық/ішінара қанағаттандыру немесе қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы мұндай шешімді қабылдау негіздемесін көрсете отырып, жазбаша шешім шығаруы мүмкін.

Апелляциялық комиссия қабылдаған шешімге ҚР ӘРПК талаптарына сәйкес сот тәртібімен шағым беріледі.

Құқықтық және заңнамалық негіздеме

Аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есепке, ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қарсылықтарды және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның және (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдануды қарау жөніндегі апелляциялық комиссияның құрамын және ол туралы ережені бекіту туралы

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы