Өнім (қызмет) берушілер

Қазақстанның мемлекеттік сатып алу жүйесінде жеткізушілер:

  • кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар;
  • заңды тұлғалар (егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда);
  • мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға және тапсырыс берушілерге тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді ұсынуға үміткер заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктері (консорциум).

Жеткізушілер жергілікті және халықаралық компаниялар, сондай-ақ нақты сатып алу талаптарын орындау үшін тиісті біліктілігі, тәжірибесі және ресурстары бар жеке тұлғалар болуы мүмкін.

Қазақстанда мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін өнім берушілер www.goszakup.gov.kz  порталында тіркеліп, мемлекеттік сатып алу саласындағы нормативтік құқықтық актілерді сақтауы қажет. Сондай-ақ олар белгілі бір жоба бойынша сатып алуға қатысу құқығын көрсету үшін лицензиялар мен сертификаттарды қоса алғанда, барлық қажетті құжаттарды ұсынуы керек.

Жабдықтаушыны таңдағаннан кейін ол шарт жасалған тапсырыс берушіге тауарды жеткізуге, жұмысты орындауға немесе қызмет көрсетуге жауапты болады.

Жеткізушілер келісім-шарт талаптарын, оның ішінде мерзімдерді, сапа талаптарын және баға келісімдерін сақтауы керек. Осы міндеттемелерді орындамау жасалған шартқа сәйкес азаматтық-құқықтық жауапкершілікке және мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіліміне енгізуге (мысалы, 2 жылға мемлекеттік сатып алуға қатысу құқығынан айыруға) әкеп соғуы мүмкін.

Жауапты органдар / НҚА

Өнім берушілерге қойылатын талаптар

Функциялар мен міндеттер

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 9-бабына сәйкес әлеуетті өнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қойылады:

  1. әрекет қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық әрекет қабілеттілігі (жеке тұлғалар үшін);
  2. қаржылық тұрақты болуға және республикалық бюджет туралы заңда тиiстi қаржы жылына белгiленген айлық есептiк көрсеткiштiң алты еселенген мөлшерiнен асатын салық берешегi болмауына.
  3. банкроттыққа немесе таратылуға жатпауы;
  4. мемлекеттік сатып алу туралы шарты бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың болуы;
  5. жұмыс тәжірибесі (мемлекеттік сатып алу нысанасы әлеуетті өнім берушінің лицензиясы және (немесе) рұқсаты бар деп танылған жағдайларды қоспағанда).

«Мемлекеттік сатып алу кезінде оларға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін жекелеген тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2019 жылғы 28 ақпандағы № 155 бұйрығына сәйкес әлеуетті жеткізушілер мен жеткізушілер» тапсырыста көрсетілген бірқатар тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге нақты қосымша талаптар қолданылуы мүмкін, соның ішінде. қызмет аумағында болуы және тәжірибесі,

Әлеуетті өнім берушілер тізімімен танысып, нысанасы мемлекеттік сатып алу болып табылатын нақты тауарларға, жұмыстарға немесе қызметтерге қолданылатын барлық қосымша талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізуі керек.

Шартты жеңілдіктердің критерийлері

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы No 648 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2023 жылғы 1 наурыздағы No 225 бұйрығына сәйкес «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 112 қаулысына сәйкес мемлекеттік сатып алуды конкурс тәсілімен жүзеге асыру кезінде конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемшарттар (шартты жеңілдіктер) ескеріледі:

1) әлеуетті өнім берушінің жүргізіліп жатқан мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің болуы;

2) төленген салықтардың көрсеткіші;

3) бәсекелес баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде есептелетін қаржылық тұрақтылық көрсеткіші;

4) тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге жұмсалған шығындарды;

5) әлеуетті өнім берушінің жұмыс орны бойынша облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың шекарасындағы тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте орналасқан жері;

Мемлекеттік сатып алуға бөлінген сома тиісті қаржы жылына белгіленген төрт жүз мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспаған және әлеуетті өнім беруші облыстың, облыстың, қалалардың шегінде тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте орналасқан жағдайда. республикалық маңызы бар және астананың жұмыс орны бойынша мұндай әлеуетті өнім берушіге бір пайыз (1%) мөлшерінде шартты жеңілдік беріледі.

6) теріс мәндер.

Егер әлеуетті өнім берушіде ағымдағы қаржы жылында жасалған шарт болса, веб-портал әрбір осындай шарт бойынша автоматты түрде осындай тауардың бәсекеге қабілетті баға ұсынысына әсер ететін критерийлердің шартты жеңілдіктерінің жалпы сомасынан нөлден бір пайызды (0,1%) шегереді».

Жосықсыз өнім берушілердің тізілімі

Функциялар мен міндеттер

Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімі (ЖҚТ) – мемлекеттік сатып алуға қатысуға құқығы жоқ өнім берушілердің тізімі. «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заңда оған енгізудің себептері көрсетілген:

1) бiлiктiлiк талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн құжаттар туралы жалған мәлiметтер берген әлеуеттi өнiм берушiлер немесе жеткiзушiлер;

2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған жеңімпаздар болып табылдған әлеуетті өнім берушілер;

3) олармен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған өнім берушілер.

Тізілімге қосу уәкілетті органның немесе сот шешімі бойынша автоматты түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Тізілімге енгізілген өнім берушілер заңмен белгіленген белгілі бір мерзімге мемлекеттік сатып алуға қатысу құқығынан айырылады.

Тізілімінен шығару үшін тізілімге енгізу туралы шешімді бітімгерлік комиссияда және/немесе сотта шағымдау немесе 24 ай күту қажет.

Құқықтық және заңнамалық негіздеме

Мемлекеттік сатып алу саласында тізілімдерді қалыптастырудың және жүргізудің қағидаларын бекіту туралы

Білім базасы

Жабдықтаушылар: 1-жағдай. Мемлекеттік сатып алулардағы бәсекелестердің кәсіпкерлік қызметін талдау
Нұсқаулар