Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және оның мақсаты азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды, Конституцияның, заңдардың, өзге де нормативтік құқықтық актілердің, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.